https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/103/Termografos.jpg.jpg
Termografy: odpowiednia temperatura podczas przewożenia cytrusów GAMBÍNA
  • 19 lipiec 2021

Troska i poświęcenie przy pracy z cytrusami ma zasadnicze znaczenie, poczynając od momentu zbioru, poprzez późniejsze przygotowanie i transport. Proces, któremu poddawane są owoce decyduje o tym, w jaki sposób dotrą one do miejsca docelowego, a tym samym do konsumenta. Do tego niezbędna jest wiedza i doświadczenie, a także odpowiedni sprzęt, który pozwala na jego realizację.

GAMBÍN od dziesięcioleci doskonali swoje procesy, obserwując i korygując wszelkie niedoskonałości. Istotne tu jest monitorowanie drogi owoców cytrusowych: znajomość i identyfikacja zmian, na które są one narażone w trakcie tego procesu. Bez wątpienia temperatura jest jedną z najważniejszych zmiennych.

Z tego powodu wszystkie ciężarówki przewożące owoce GAMBÍNA są wyposażone w termografy: jest to przyrząd, który pozwala mierzyć temperaturę od momentu załadunku, rejestrując ją precyzyjnie i pozwalając poznać pojawiające się zmiany. Służy również do lokalizowania towaru, dzięki czemu jesteśmy w stanie działać w momencie wykrycia nieprawidłowości podczas transportu.

W ten sposób GAMBÍN zapewnia swoich konsumentów, że cały proces transportowy przebiega bezpiecznie zaświadczając jednocześnie, że podczas trasy wszystkie wymogi techniczne zostały spełnione, niezależnie od odległości między naszym zakładem w Cox (Alicante), a punktem odbioru towaru, który ze względu na intensywną działalność firmy często jest oddalony o wiele kilometrów.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

GLOBALGAP GRASP
GLOBALGAP GRASP
BRC FOOD SAFETY