https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/125/Lean_manufacturing_GAMBIN.jpg.jpg
Koncepcja “lean manufacturing” w dążeniu do doskonałości w produkcji cytrusów
  • 27 stycze 2022

Doskonała jakość bez wad. To jedna z przesłanek, na których opiera się lean manufacturing, system organizacji pracy, który dąży do maksymalnej efektywności procesów produkcyjnych z jasno określonym celem: zaoferować klientowi możliwie najlepszy produkt. To filozofia, która jest zawarta w DNA GAMBÍNA od początków powstania firmy ponad 60 lat temu i która od tego czasu stale ewoluuje, zarówno jeśli chodzi o postęp techniczny, jak i kapitał ludzki. 

Wierne tym wartościom różne działy firmy są w pełni zorientowane na drobiazgową kontrolę wszystkich szczegółów, które mają wpływ na końcowy wynik, jakim jest nieustanne zaopatrywanie rynków w cytrusy wysokiej jakości.

Stosowana jest również w obszarach takich jak rolnictwo, finanse i marketing, ale to właśnie w dziale produkcji i pakowania ta koncepcja jest najbardziej widoczna. To miejsce, w którym ze względu na specyfikę firmy jest przeprowadzanych wiele czynności i procesów, które muszą być skrupulatnie kontrolowane: od tych ściśle związanych z produktem, takich jak obróbka, ważenie, kalibracja i sprawdzanie jakości, po dodatkowe, ale równie ważne, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwem pracy, technologią i systemami komputerowymi oraz komunikacją wewnętrzną.

Poszczególne panele kontrolowane przez Dział Operacyjny pozwalają na monitorowanie stanu poszczególnych zmiennych w czasie rzeczywistym, dostosowując całą organizację do osiągnięcia wspólnego celu i dokonując w każdej chwili odpowiednich korekt czy zmian.

To koncepcja, która stawia GAMBÍNA i jego procesy operacyjne na tym samym poziomie, co duże, międzynarodowe firmy produkcyjne, i która ma bezpośredni wpływ na sukces owoców cytrusowych na rynkach.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

GLOBALGAP GRASP
GLOBALGAP GRASP
BRC FOOD SAFETY