https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/137/Poda-de-citricos.jpg.jpg
Przycinanie gałązek w produkcji cytrusów i jego wpływ na zbiory
  • 28 marzec 2022

Przycinanie gałązek w produkcji cytrusów, tak jak w przypadku każdego innego drzewa owocowego, nie jest wykonywane tylko ze względów czysto estetycznych. Zabieg ten ma bezpośredni wpływ na całą plantację, ponieważ przyczynia się do lepszej wydajności, poprawia jakość owoców, zwiększa kontrolę nad przemiennością upraw, a jednocześnie redukuje jej koszty. Działania te natychmiast wpłyną na uprawę, przynosząc długoterminowe korzyści.

W Grupie GAMBÍN jednym z naszych głównych celów związanych z przycinaniem gałązek jest uzyskanie lepszych wyników ekonomicznych, dlatego koncentrujemy się na następujących aspektach:

-Kontrola rozwoju i formowania się drzewa

Kiedy mówimy o tym procesie uprawy, jedną z najważniejszych kwestii, które należy wziąć pod uwagę, jest rodzaj drzewa (czy jest młode czy stare) i jego odmiana. Gdy już mamy jasność co do stanu fenologicznego, wieku, częstotliwości i intensywności przycinania, następnym aspektem do rozważenia będą różne systemy przycinania kształtującego się drzewka, ponieważ od takiego systemu będzie zależeć późniejsza solidna i zrównoważona struktura wegetatywna, zdolna utrzymać dobrą plantację. 

-Poprawa jakości i kalibru owoców

To lepsze rozmieszczenie owoców, zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie drzewa, poprzez eliminację suchych i niepotrzebnych gałęzi, co z kolei przyczynia się do lepszego napowietrzenia 
i izolacji oraz znacznie zmniejsza skutki rozgałęzień.

-Kontrola przemienności produkcji

Problem przemienności zbiorów, dotyczący owoców cytrusowych w ogóle, a w szczególności niektórych odmian, może być kontrolowany dzięki odpowiedniemu przycinaniu gałązek, tak aby nie występowały zbyt duże różnice, jeśli chodzi o coroczną obfitość plonów.

-Obniżenie kosztów uprawy

Chociaż przycinanie gałązek ma z założenia znaczny wpływ na wydajność upraw, korzystnie oddziałuje również na pozostałe elementy operacyjne, prowadząc do znacznych oszczędności i optymalnej realizacji procesów takich jak zabiegi fitosanitarne, zbiory i część pracy wykonywanej na plantacji. 

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

GLOBALGAP GRASP
GLOBALGAP GRASP
BRC FOOD SAFETY