https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/91/Instalaciones_citricos_GAMBIN.jpg.jpg
Wyzwania rewolucji przemysłowej 5.0 w przemyśle owocowym
  • 29 marzec 2021

Tekst: David Pellicer, dyrektor ds. Systemów w Gambínie

Komisja Europejska określiła podstawy tego, co ma być następną rewolucją przemysłową: Przemysł 5.0. Jest to uzupełnienie poprzedniej rewolucji 4.0 i opiera się na zrównoważonym przemyśle skoncentrowanym na ludziach, który będzie bardziej konkurencyjny w przyszłości.

Podstawowym filarem jest współpraca między maszynami i ludźmi w celu poprawy produktywności, bezpieczeństwa i jakości przedsiębiorstw przemysłowych. Ludzie będą ściśle współpracować z inteligentnymi maszynami, które będą pomagać w podejmowaniu decyzji i wzmacniać pozycję pracownika. Jednocześnie doprowadzi to do zmiany ról na niższych stanowiskach, a ich pracownicy będą musieli nabyć nowe umiejętności, co z kolei zwiększy konkurencję między firmami poszukującymi najlepszych talentów.

Sztuczna inteligencja i robotyka odegrają fundamentalną rolę w tej piątej rewolucji, na przykład wykorzystanie cobotów, współpracujących robotów sterowanych przez ludzi lub zastosowanie „cyfrowych bliźniaków”, czyli cyfrowej prezentacji obiektów fizycznych.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w pracy, roboty będą wykonywały zadania rutynowe i niebezpieczne, tym samym pozostawiając ludziom obowiązki wymagające użycia rozumu i ludzkiej kreatywności. Przyczyni się to do poprawy stanu zdrowia dzięki mniejszej ilości wypadków i urazów.

Kolejnym aspektem, który zostanie omówiony, jest rozwój systemów opartych na odnawialnych źródłach energii, z poszanowaniem dla środowiska. To kolejny fundamentalny filar, na którym opiera się ta rewolucja w zakresie ochrony środowiska.

Każdego dnia dążymy do tego, aby sprostać wyzwaniu, jakie stanowi nowa rewolucja przemysłowa w przemyśle owocowym, a szczególności w branży cytrusowej.

Wszystkie wymienione wyżej aspekty w Gambinie staramy się wdrażać w realizowanych przez nas procesach, które już i tak unowocześniliśmy pod kątem obecnej rewolucji. 

Nasze powołanie do ciągłego doskonalenia i całkowite skupianie na kliencie sprawia, że ​​patrzymy w przyszłość z determinacją i entuzjazmem. Wdrażamy nowe technologie, jednocześnie skupiając się i przywiązując wagę do naszego najważniejszego zasobu: ludzi, którzy tworzą GAMBÍNA. Pozwalamy im rozwijać swoją pracę w efektywny, kreatywny i innowacyjny sposób.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

GLOBALGAP GRASP
GLOBALGAP GRASP
BRC FOOD SAFETY