https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/149/Almacen-citricos-GAMBIN.jpg.jpg
Zarządzanie budżetem w firmie rolnej i owocowo-warzywnej
  • 10 sierpnia 2022

Podejmowanie jakiejkolwiek decyzji w firmie jest wynikiem wcześniejszego procesu analizy, na który składa się wiele zmiennych, co nie jest obce sektorowi rolnemu i owocowo-warzywnemu. Jedną ze zmiennych, która w dużej mierze warunkuje podejmowanie decyzji, jest zdolność ekonomiczna, rozumiana jako zasoby, które przeznaczamy zarówno na nowe inwestycje czy projekty, jak i na zarządzanie już istniejącymi.

 

Decyzje i codzienne życie w firmie nie mogą być przypadkowe, muszą opierać się na wcześniej wyznaczonym planie, a Grupa GAMBÍN ściśle trzyma się tej zasady. Sposobem na określenie zdolności ekonomicznej jest przygotowanie i przestrzeganie budżetu.

 

Przygotowanie budżetu polega na wskazaniu w dokumencie maksymalnych zasobów dostępnych do zarządzania biznesem i wymaga analizy różnych aspektów, takich jak historia firmy, oczekiwane warunki rynkowe, możliwości sprzedaży, moce produkcyjne, nasza infrastruktura i organizacja naszego kapitału ludzkiego. Dokument ten musi nam towarzyszyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji. Będą one tym skuteczniejsze, im lepiej zostaną ocenione wyżej wymienione aspekty i im bardziej budżet będzie dostosowany do rzeczywistości.

 

Można by sądzić, że działanie pod parasolem budżetu jest sposobem na ograniczenie i kontrolę zarządzających zasobami. Z tego punktu widzenia idea budżetu nie jest zbyt atrakcyjna. Zmieniając jednak perspektywę i poszukując jego użyteczności, można powiedzieć, że działanie pod parasolem budżetowym to sposób informowania i doceniania zarządzających zasobami, a co za tym idzie reszty pracowników firmy. Zarządzanie oparte na budżecie jest doskonale mierzalne i policzalne. Jego spełnienie nie tylko gwarantuje korzyści biznesowe, ale także oznacza osiągnięcie celu, a tym samym satysfakcję tych, którzy go rozwijają.

 

Czasy, w jakich obecnie znajduje się gospodarka, zarówno globalnie, jak i w naszym najbliższym otoczeniu, nie pozwalają nam pozostawiać zarządzania firmą przypadkowi. Biorąc pod uwagę te niesprzyjające okoliczności, musimy być w stanie planować działania firmy pod względem ekonomicznym i być na bieżąco każdego dnia, dobrze przygotowanym na pojawiające się przeszkody.  

 

*Raquel Muñoz jest Dyrektorem ds. Kontroli Zarządzania w Grupie GAMBÍN

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

BRC FOOD SAFETY