https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/Digitalizacion-en-sector-agroalimentario.jpg.jpg
Od digitalizacji do transformacji cyfrowej w sektorze rolno-spożywczym
  • 11 maja 2020

Digitalizacja to nie to samo, co transformacja cyfrowa. Wiele firm jest dziś jest zaznajomionych z pierwszą opcją, podczas gdy niewiele tak naprawdę korzysta z tej drugiej. Konwersja plików elektronicznych, dokumentów lub programów na formaty elektroniczne jest już praktycznie rutynowa w każdej firmie, ale jeszcze daleka od prawdziwej zmiany i rewolucji jeśli chodzi o protokoły, czas, wydajność a zatem ogólną poprawę wyników, którą umożliwia transformacja cyfrowa.

GAMBÍN ciągle udoskonala i usprawnia wszystkie obszary i działania. Jest zaangażowany we wdrażanie projektów opartych na strategii cyfrowej, opowiadając się za dostosowaniem jej do sposobu pracy i „know-how” firmy, jednocześnie ustanawiając ramy wzrostu i ciągłość działania w branży IT.

Z tego powodu firma już od jakiegoś czasu wprowadza dogłębne zmiany, wpływające pozytywnie na nasze relacje z pracownikami, dostawcami, współpracownikami i klientami. Aby to osiągnąć, korzysta z Działu Systemów, który odpowiada nie tylko za zarządzanie (organizacja i zarządzanie działami, IT master plan,  negocjacje z dostawcami itp.) i wsparcie użytkowników, ale także za analizy i rozwój projektów.

System informacyjny GAMBÍNA opiera się na wertykalizacji ERP, co z kolei zintegrowane jest z  konkretnymi systemami z różnych obszarów firmy, takimi jak produkcja, sprzedaż lub logistyka. Wszystko to uzupełniono narzędziami Business Intelligence do zdobywania informacji. Integracja różnych systemów organizacji jest kluczowym filarem cyfrowej transformacji firmy i globalnego procesu decyzyjnego.

W tradycyjnym sektorze, takim jak przemysł rolno-spożywczy, w którym przemysł stale się rozwija, a technologia odgrywa ważną rolę, firmy przechodzą transformację. W GAMBÍNIE dążymy do usprawnienia aspektów takich jak:

  • Analiza danych
  • Lepsza współpraca i komunikacja wewnętrzna 
  • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych
  • Promowanie kultury rozwoju organizacji

Praca zespołu Działu Systemów wzmacnia się poprzez wybór najlepszych marek w branży IT, które zapewniają bezpieczeństwo i ciągłość biznesową, bez utraty elastyczności, która pozwala dostosować się do specyfiki sektora i optymalizować wszelkie procesy.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

BRC FOOD SAFETY