https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/104/Dron_Agricultura.jpg.jpg
Czym jest „inteligentne rolnictwo”? W jaki sposób technologia wpływa na jego rozwój?
  • 19 lipca 2021

Nie jest tajemnicą, że technologia odgrywa dziś fundamentalną rolę jeśli chodzi o innowacje w rolnictwie. Pozwoliła ona firmom z sektora dostosować swoje procesy w celu poprawy wydajności i konkurencyjności. To coś, co jeszcze kilka lat temu było wyborem dającym wyraźną przewagę pod względem zróżnicowania, a dziś to praktycznie obowiązek by dostosować się do wymagań prawnych i specyfikacji rynku.

Agrotechnologia to dziedzina, w której bada się technologię stosowaną w rolnictwie, zapewniając fizyczną i logiczną infrastrukturę, która pomaga rolnikowi usprawnić jego pracę. Jak? Uzyskując zwrot inwestycji (ROI) w krótkim okresie dzięki podążaniu strategiczną linią innowacji, która pozwala znacznie wyprzedzić konkurencję.

Wykorzystanie dronów do monitorowania upraw, zdalne czujniki w rolnictwie precyzyjnym, systemy geolokalizacji, ulepszona komunikacja, a także postęp w zakresie energii odnawialnej to tylko niektóre z wprowadzonych innowacji, które pozwalają nam iść z duchem czasu. Jeżeli dodamy do tego zainteresowanie firm technologicznych rozwojem oprogramowania dla rolnictwa z wykorzystaniem technik takich jak „Big Data” czy „Machine Learning” doprowadzimy do wzmocnienia koncepcji rolnictwa 4.0.

Zwiększenie środków bezpieczeństwa żywnościowego, prognozy wzrostu populacji, niedobór wody czy zmiany klimatyczne to czynniki o ogromnym znaczeniu, które sprawiają, że te zmiany technologiczne są konieczne. GAMBÍN jest tego świadom, dlatego wdraża wewnętrzne zmiany i dostosowuje istniejące narzędzia do specyfiki swojej pracy i potrzeb produkcyjnych.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

BRC FOOD SAFETY