https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/143/Acceso-a-camaras-frigorificas-Gambin.jpg.jpg
GRUPA GAMBÍN, zaangażowana w oszczędzanie energii
  • 18 kwietnia 2022

Zużycie energii jest kluczowym aspektem dla każdej firmy. To coś, co obecnie nabiera szczególnego znaczenia, ze względu na kontekst geopolitycznej niestabilności, przez którą przechodzi Europa, co powoduje wzrost kosztów, który może obciążyć wiele firm. Odpowiedzialne korzystanie ze wszystkich zasobów, które wymagają energii w dowolnej jej postaci (węglowodory lub energia elektryczna), ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności na rynkach. Ale jest też kwestia podstawowa, której nie możemy lekceważyć, taka jak świadomość ekologiczna i zrównoważony rozwój naszych ekosystemów. Z tego powodu GRUPA GAMBÍN zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie energii przez różne narzędzia i maszyny ze wszystkich obszarów firmy: od biur po centrum operacyjne, w tym logistykę. Cała organizacja jest dostosowana do protokołów, które pozwalają na osiągnięcie maksymalnej wydajności i poszanowania środowiska przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Poprzez różne kanały komunikacji wewnętrznej (Digital Signage, plakaty, wiadomości cyfrowe itp.) wszyscy członkowie firmy otrzymują precyzyjne instrukcje i komunikaty uświadamiające, między innymi: - Wyłączenie komputera/światła/klimatyzacji po zakończonej pracy, a przed długimi przerwami, ustawienie wygaszacza ekranu czy automatycznego wyłączenia urządzenia. - Wyłączanie całej linii produkcyjnej w czasie przerw, w tym oświetlenia i drobnego sprzętu, takiego jak urządzenie do etykietowania. - Całkowita koordynacja z kierownikami w celu zgłaszania incydentów w przypadku wykrycia awarii elementów, które mogą powodować straty energii, takich jak chłodnie itp. - Podłączanie sprzętu niezbędnego do transportu i podnoszenia ładunku tylko wtedy, gdy jest on używany. - Kontrola zamykania i całkowitej izolacji komór chłodniczych, planowanie konserwacji komór z wyprzedzeniem. Ponadto GRUPA GAMBÍN nieustannie konserwuje swoje maszyny i pojazdy, stawiając na energię elektryczną i odchodząc od paliw kopalnych. Polityka biznesowa ukierunkowana jest na świadomość ekologiczną, która pozwala również kontrolować wzrost kosztów dla klientów i odbiorców końcowych.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

BRC FOOD SAFETY