https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/111/Tecnologia_gestion_agricola_GAMBIN.jpeg.jpg
Wszystkie informacje z pola GAMBÍNA widoczne jak na dłoni
  • 29 wrzenia 2021

W GAMBÍNIE rozpoczęliśmy kampanię 2021/2022 od wdrożenia nowego systemu zarządzania gospodarstwami, aby zoptymalizować monitorowanie ich i zapewnić osobom odpowiedzialnym za ich zarządzanie narzędzia, które zwiększą efektywność w pracy i umożliwią łatwiejszą komunikację między pracownikami.

Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania w GAMBÍNIE zamierzamy uzyskać następujące korzyści:

• Optymalizacja kosztów

• Większa produktywność

• Redukcja czasu pracy

• Redukcja zadań administracyjnych

• Usprawnienie zarządzania wiedzą

Wdrożone oprogramowanie komunikuje się z systemem ERP firmy poprzez API stworzone w ramach infrastruktury hybrydowej opracowanej w GAMBINIE, tak aby zapewnić rozwiązanie dla jej procesów wymagających większej mobilności, umożliwić zarządzanie informacjami w czasie rzeczywistym oraz zintegrować spójność procesów.

Na początek pracownicy zostali wyposażeni w tablety, które ułatwiają zarządzanie pracą, a tym samym pomagają być na bieżąco podczas wykonywania codziennych zadań.

To nowy krok naprzód w filozofii ciągłego doskonalenia obecnego w DNA GAMBÍNA, aby usprawnić wszystkie procesy produkcyjne, logistyczne i ludzkie, wpływające zarówno na najwyższą jakość i konkurencyjność owoców cytrusowych, jak i na optymalne środowisko pracy dla setek osób należących do personelu.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

BRC FOOD SAFETY