https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/nuevos-limoneros-de-maximo-rendimiento-para-gambin.jpg.jpg
10 000 nowych drzew cytrynowych o maksymalnej wydajności dla GAMBÍNA
  • 09 December 2019

W GAMBÍNIE przeprowadzamy ważną modernizację naszych gospodarstw, polegającą na zasadzeniu 10 000 nowych drzew cytrynowych. Zobowiązaliśmy się do utrzymania najwyższej jakości i wydajności naszych upraw przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i zrównoważonego rozwoju. 

W 2019 i 2020 roku będziemy kontynuować przekształcanie plantacji cytryny odmiany Fino i Verna na pniu Macrophylla. 

Ale na czym polega szczepienie w celu uzyskania wysokiej jakości owoców cytrusowych? 

Szczepienie jest techniką uprawy opartą na połączeniu dwóch roślin: pnia i gałązki. Za pomocą szczepienia można zachować cechy pożądanej odmiany z możliwością wyboru pnia z systemem korzeniowym dopasowanym do warunków glebowych danego obszaru.

Pień jest podstawową częścią drzewa, która wpływa na wzrost drzewa w różnych warunkach środowiskowych / edafologicznych i z patologicznego punktu widzenia.

Tymczasem szczep zachowuje cechy owocu, takie jak cykl uprawy, plony, wydajność, budowę i jakość owoców itp.

Poprzez selekcję w zakresie poprawy genetycznej roślin na plantacjach, staramy się uzyskać najlepsze wyniki ekonomiczne.

Jeśli chodzi o pień, cytrusy macrophylla stanowią większość (ponad 90% całości) na hiszpańskich plantacjach cytryny. Wynika to z szybkiego rozwoju, dojrzewania i wydajności drzewa, ale przede wszystkim z tolerancji na aktywny wapień i zasolenie, cech gleby na obszarze uprawy GAMBÍNA (Murcja i południe prowincji Alicante). Użycie innych rodzajów pnia jest znikome, poniżej 10% odmiany gorzkiej pomarańczy i 0,25% odmiany volkameriana.

Jeśli mówimy o szczepie, najbardziej uprawiane odmiany w ostatnich latach możemy podzielić na dwie grupy w zależności od momentu zbioru. Te, które są zbierane jesienią i zimą (Fino, Eureka) oraz wiosną i latem (Verna). W grupie Fino wyróżniają się Fino 49 i Fino 95, a w grupie Verna: Verna 50, Verna 51 i Verna 62 (obecnie Verna 51).

Bardziej wydajne drzewa dla wysokiej jakości owoców cytrusowych

Analizując wszystkie poprzednie informacje, można stwierdzić, że wybór GAMBÍNA nie jest przypadkowy. Region Murcji razem z południową częścią prowincji Alicante skupia prawie 90% krajowej powierzchni cytryny dzięki warunkom edafoklimatycznym tego obszaru. W ten sam sposób wybór pnia wynika z wysokiej zawartości aktywnego wapienia w naszych glebach, a także z zasolenia i przewodności elektrycznej wody pochodzącej ze studni, przesypów i zakładów odsalania.

Biorąc pod uwagę, że od drugiego roku od zasadzenia drzewa zaczynają dawać owoce oraz że są one uważane za dorosłe, a ich maksymalna wydajność przypada na okres od szóstego roku, prognozuje się na kilka następnych lat, że średnia znormalizowana wydajność wynosi 45 000 kg / ha dla cytryny Fino 95 i 35 000 kg / ha dla cytryny Verna na pniu macrophylla.

To kolejny krok z wielu, który GAMBÍN stawia codziennie, aby zagwarantować dostawę najlepszych owoców cytrusowych swoim klientom oraz rynkom krajowym i międzynarodowym.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

GLOBALGAP GRASP
GLOBALGAP GRASP
BRC FOOD SAFETY