https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/145/No-al-trasvase-Tajo-Segura-Mayo-2022.jpg.jpg
GRUPA GAMBÍN, w obronie Kanału Tag-Segura
  • 26 maja 2022

Reprezentanci GRUPY GAMBÍN, a zwłaszcza dział gospodarstw rolnych i pól, wraz z 4000 osób, głównie z Alicante, Murcji i Almerii, wzięli udział w manifestacji, domagając się poprawy jakości wody, uczciwych cen i lepszej przyszłości dla regionu Levante. Demonstracja odbyła się przed Reprezentacją Rządu Alicante przeciwko zmniejszeniu przepływu wody w kanale rzek Tag-Segura. Wziął w niej udział GAMBíN wraz z rolnikami i przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń: ASAJA Alicante, SCRATS, Riegos de Levante Margen Derecha/Izquierda i Centralna Rada Vinalopó. Żądania dotyczyły rozwiązań dla wszystkich dotkniętych problemem irygatorów i producentów. Jak pokazują wszystkie dane i badania, zmniejszenie przepływu wody w kanale Tag-Segura przyniesie ze sobą poważne konsekwencje społeczno-gospodarcze i środowiskowe dla hiszpańskiego regionu Levante. Z tego powodu GAMBÍN będzie nadal uczestniczyć w tego typu akcjach, aby zagwarantować, że region Levante nadal będzie otrzymywać wodę, dzięki czemu będzie mógł wnosić 3 miliardy euro do PKB każdego roku i zapewnić wyżywienie dziesiątkom tysięcy rodzin.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

BRC FOOD SAFETY