https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/78/distanciamiento-covid19-2.jpg.jpg
Mimo dystansu, wciąż blisko Ciebie
  • 07 listopad 2020

W styczniu tego roku dział handlowy GAMBINA przygotowywał ostatnie szczegóły organizacyjne i ustalał harmonogram na jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń branży owocowo-warzywnej „Fruit Logística 2020”, które miało odbywać się w Berlinie.

Wtedy jeszcze nikt nie był w stanie przewidzieć zasięgu i globalnego wpływu na gospodarkę jakie wywołała pandemia COVID 19, chociaż pojawiały się już pierwsze sygnały świadczące o tej nadzwyczajnej sytuacji. 

W obliczu panującej niepewności i nieznajomości tego, z czym mamy do czynienia, ale przez cały czas starając się zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem w naszym zespole, GAMBIN podjął decyzję, aby nie narażać swoich pracowników i ograniczyć swój udział w wydarzeniu do minimum.

Ta decyzja oznaczała podjęcie niezbędnych działań, które realizujemy od marca, mając na uwadze jeden cel: wdrożenie i dostosowanie wszystkich protokołów postępowania w przypadku ryzyka zakażenia wirusem COVID 19 zalecanych przez władze sanitarne.

Od samego początku najistotniejsza dla nas była ocena ryzyka w poszczególnych obszarach naszej działalności:

  • Na polu
  • W magazynach
  • W działalności operacyjnej związanej z przepływem handlowym towarów
  • W biurach i innych obiektach
  • W zarządzaniu transportem własnym i zewnętrznym

Postawiliśmy na szkolenia i edukację wszystkich pracowników w zakresie ogólnych i szczegółowych działań, które firma wprowadziła w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

Oprócz uświadamiania całego personelu na temat prawidłowego sposobu postępowania i działania w miejscu pracy, niezbędny był skuteczny przepływ informacji między pracownikami a zarządem w celu lepszego reagowania i postępowania w obliczu nowych, nieznanych do tej pory zagrożeń.

Stało się to możliwe za sprawą naszego rozbudowanego systemu audiowizualnego, dzięki któremu mogliśmy nadzorować wszystkich pracowników, informować ich 24h na dobę o wprowadzanych nowych protokołach i normach. Jednak najważniejszym było i jest poczucie odpowiedzialności i współpraca wszystkich pracowników, tych wewnątrz jak i spoza firmy. 

Od samego początku naszym celem jest gwarancja, że nasza firma to „bezpieczne miejsce” dla wszystkich pracowników, a tym samym dla naszej działalności.

Oto niektóre z działań, które podjęliśmy:

  • utrzymywanie wysokiej higieny osobistej,
  • używanie bez wyjątku środków ochrony indywidualnej,
  • utrzymywanie bezpiecznej odległości podczas pracy oraz ograniczenie kontaktu między pracownikami w poszczególnych strefach,
  • utrzymywanie czystości całego obiektu, a w szczególności konkretnych stref pracy.

W tej sytuacji w GAMBÍNIE nie tracimy czujności i nie przestajemy pracować ani na sekundę, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i pozostać blisko Ciebie przez cały czas.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

GLOBALGAP GRASP
GLOBALGAP GRASP
BRC FOOD SAFETY