https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/157/Control-de-Plagas-en-Citricos-y-Lucha-Biologica.jpg.jpg
Zmiany klimatu: jak wpływają na zwalczanie szkodników w owocach cytrusowych?
  • 15 lutego 2023

Zmiany klimatu spowodowane globalnym ociepleniem mają wpływ na każdy obszar naszego życia,  jednym z nich jest uprawa cytrusów i związana z nią kontrola biologiczna oraz zwalczanie szkodników. Jest to dla nas bardzo istotna kwestia, ponieważ zależy nam na utrzymaniu plantacji cytrusów w niezmienionej formie, zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i o jakość naszych owoców.

 „Globalny wzrost temperatur ma bezpośredni wpływ na populacje szkodników rolniczych, w naszym przypadku w uprawie cytrusów, zarówno na ich ilość, jak i okres ich aktywności. Jest to spowodowane faktem, że lato w Hiszpanii jest coraz dłuższe i cieplejsze, a zima łagodna, praktycznie bez ujemnych temperatur. Prowadzi to do sprzyjania rozwojowi grzybów, szkodników i chorób”, wyjaśnia Ignacio Gil, dyrektor ds. Eksploatacji Rolnej Grupy GAMBÍN.

 „Zmiany w ekosystemie spowodowały pojawienie się szkodników rozmnażających się w zawrotnym tempie, co utrudnia kontrolowanie progów szkód ekonomicznych wyrządzanych przez nie. Stanowi to poważne wyzwanie dla pracowników z Grupy GAMBÍN, którzy stale opracowują zrównoważone programy rolnicze, oparte na zintegrowanej ochronie przed szkodnikami, skracające czas reakcji na ich ciągłą ewolucję”, wyjaśnia. „Zidentyfikowanie cykli życiowych szkodników i chorób jest bardzo ważne, aby móc podejmować prewencyjne kroki i przeprowadzać skuteczną walkę biologiczną. Łatwiej jest również przewidzieć możliwość przerwania tych cykli” – dodaje.

 „Grupa GAMBÍN na swoich plantacjach kompleksowo zwalcza szkodniki w oparciu o ścisłe monitorowanie ich obecności oraz związanych z nimi chorób, kontrolując przez cały czas procentowe progi szkód ekonomicznych” – zapewnia. W ten sposób przeciwdziała skutkom zmian klimatycznych i zapewnia ciągłość dostaw owoców cytrusowych w wymaganej na rynku ilości i jakości.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

BRC FOOD SAFETY