https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/99/Lucha_biologica_citricos_GAMBIN_web.jpg.jpg
Biologiczna walka o zasadę „zero odpadów” w cytrusach
  • 09 czerwca 2021

W GAMBÍNIE jesteśmy mocno zaangażowani w ochronę środowiska, jego naturalne cykle oraz racjonalne i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Od dłuższego czasu stawiamy na rolnictwo kierując się zasadą „zero odpadów” poprzez stosowanie „biologicznego zwalczania szkodników”. Strategia ta wykorzystuje populacje naturalnych wrogów (parazytoidy, drapieżniki lub patogeny) w celu optymalnego zmniejszenia populacji szkodnika.

W ten sposób zmniejszamy użycie konwencjonalnych środków chemicznych, które zawierają coraz mniej dopuszczalnych składników, a skupiamy się na środkach naturalnych, jednocześnie zaspokajając coraz większe zapotrzebowanie konsumentów na proekologiczne owoce cytrusowe.

Zmiana mentalności jeśli chodzi o uprawy

Nie można mówić o kontroli biologicznej bez zmiany mentalności jeśli chodzi o uprawy, ponieważ kontrola biologiczna nie może być stosowana w taki sam sposób jak kontrola chemiczna: nie jest to po prostu możliwe. Z tego powodu, przed użyciem naturalnych wrogów, ważne są prace wstępne, które prowadzi nasz zespół terenowy, polegające na monitorowaniu szkodników. Dzięki temu możemy przeprowadzać prace z dużym wyprzedzeniem, zanim szkodniki doprowadzą do większych szkód ekonomicznych.

Nasze biologiczne zwalczanie szkodników opiera się na metodzie zwanej „zalewaniem”, która polega na uwalnianiu dużej liczby wrogów naturalnych, wprowadzonych w celu zmniejszenia populacji szkodnika, w momencie kiedy osiągnięty zostanie minimalny próg szkód ekonomicznych. Sposób ten jest powtarzany i opiera się na przewadze ilościowej naturalnego wroga, który zapewnia kontrolę nad plagą szkodników.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

BRC FOOD SAFETY