https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/85/embalse-agua-finca-gambin.jpg.jpg
GAMBÍN wraz z całym sektorem jest odpowiednio przygotowany do zmian klimatycznych
  • 17 lutego 2021

Technicy z rolniczego stowarzyszenia cytryn i grejpfrutów (ALIMPO), Antonio Hernández i Raúl Alcázar, przygotowali niedawno raport, w którym odpowiadają na pytania dotyczące źródeł zaopatrzenia w wodę w dorzeczu rzeki Segura oraz strategii optymalizacji upraw cytryn.

Dokument ten jest odpowiedzią na wątpliwości producentów oraz współpracujących z nami podmiotów o pochodzenie, wykorzystanie i gospodarowanie wodą w produkcji cytrusów. Obawy te  wynikają z niedoboru tego zasobu w dorzeczu rzeki Segura.

Ten problem ma dla GAMBÍNA kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę, że wszystkie uprawy cytrusów znajdują się w Vega Baja del Segura, obszarze, którego bezpośrednio dotyczy brak zasobów wodnych.

Jeżeli chodzi o uprawę cytryn, nasze plantacje są punktem odniesienia zarówno w kraju, jak i za granicą, ponieważ w ostatnich latach podjęliśmy ogromny wysiłek i udało nam się zoptymalizować i zmniejszyć zużycie wody, mimo jej znikomej ilości i słabej jakości.

Raport szczegółowo opisuje różne źródła zaopatrzenia w wodę, ich historyczną ewolucję i przyszłe prognozy. Równolegle opisano strategię optymalizacji i efektywnego wykorzystania wody w uprawie cytryn poprzez nawadnianie kroplowe, modernizację systemu nawadniania oraz innowacje mające na celu zmniejszenie zużycia wody. Między innymi poprzez kontrolowane nawadnianie deficytowe, stosowanie narzędzi monitorujących wilgotność gleby oraz instalację ściółki z tworzywa sztucznego i zakrywanie zbiorników wodnych.

W raporcie podkreślono również, że ​​FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) zwraca uwagę na potrzebę podjęcia działań w celu ulepszenia gospodarki wodnej i prac rolniczych, aby zmniejszyć ryzyko niedoboru wody i zwiększyć plony. W ten sposób można zoptymalizować zasoby wodne obszaru narażonego na nieregularne opady, wysychanie, przerzut wody, odsalanie i napływ oczyszczonych ścieków.

Według raportu, sektor specjalizujący się w uprawie cytryn poczynił w ostatnich latach znaczne wysiłki w celu optymalizacji i zmniejszenia zużycia wody. Powierzchnia upraw cytryn nawadnianych kroplowo wzrosła o 268% w ciągu ostatnich 30 lat. Te postępy w nawadnianiu i nawożeniu pozwoliły zwiększyć wydajność upraw cytryn o 274%. Dziś do produkcji 1 kg cytryny zużywa się o 63% mniej wody niż w 1988 roku.

GAMBÍN niezwykle mocno angażuje się w zarządzanie zasobami wodnymi, kierując się różnymi wytycznymi. Z jednej strony opieramy się na danych z badań agroklimatycznych na tym terenie, co pomaga nam poznać ewapotranspirację upraw. Z drugiej strony stosujemy techniki analizy gleby pod kątem właściwości fizykochemicznych oraz modernizujemy systemy irygacyjne nawadniania kroplowego.

Jak podsumowuje raport, sektor jest odpowiednio przygotowany na scenariusz zmniejszenia opadów w wyniku zmian klimatycznych. W GAMBÍNIE z dumą przyczyniamy się do tego każdego dnia, nie tylko gwarantując stałe dostawy cytrusów, ale także prowadząc odpowiedzialne rolnictwo dla dobra i trwałości naszego ekosystemu. Potwierdzają to nasze praktyki i przyznane nam certyfikaty jakości.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

BRC FOOD SAFETY