https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/158/Citricos-GAMBIN-en-Mercados.jpg.jpg
Standaryzacja kosztów w branży owocowej
  • 15 lutego 2023

W każdym biznesie niezbędne jest monitorowanie wszystkich zmiennych, które mają wpływ na jego ostateczny wynik, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty. Jest to niezwykle istotne szczególnie w czasach niestabilnej sytuacji gospodarczej i presji cenowej, przy utrzymującej się wysokiej inflacji nie tylko w Europie, ale na całym świecie, jak to ma miejsce w ostatnich miesiącach. Optymalizacja kosztów ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania działalności, a także dla ostatecznego pozycjonowania produktu na rynku. To łańcuch, w którym uczestniczą wszyscy interesariusze firmy, korzystający z benefitów lub ponoszący negatywne konsekwencje ostatecznej decyzji konsumenta.

Wszystkie koszty przedsiębiorstwa można ujednolicić. Jak wskazuje Dyrektor ds. Kontroli Zarządzania Grupy GAMBÍN, o koszcie standardowym mówimy wtedy, „kiedy dane  odzwierciedlają kwotę kosztu przypadającego na jednostkę produktu. Na wyliczenie standardowego kosztu składają się dwie wartości. Z jednej strony wydatki firmy, z drugiej strony produkowane i/lub sprzedawane jednostki. Celem jest obliczenie, jaki koszt jednostkowy generuje nasz produkt”.

„Analiza ewolucji kosztu standardowego pozwala nam podejmować decyzje dotyczące naszych mocy produkcyjnych i wydajności, umożliwia nam także usprawnienie zarządzania wydatkami i wpływa na ustalanie cen sprzedaży” – wskazuje.

„W branży rolno-spożywczej, a dokładniej owocowo-warzywnej, powszechna jest tendencja do stosowania wartości „Euro/Kilo”, więc wartość kosztu standardowego, mierzona w ten sam sposób, zyskuje na znaczeniu. Ponieważ rynek owoców i warzyw jest rynkiem o niskich marżach, analiza i poprawa standardowego kosztu daje przewagę nad resztą firm z branży” – podsumowuje.

Stała analiza i szczegółowa kontrola prowadzona przez Grupę GAMBÍN w tym zakresie pozwala zapewnić naszych klientów, że nabywają towar po najlepszej możliwej cenie, dając im tym samym większe pole manewru w zakresie pozycjonowania się w ich własnych rynkach.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

BRC FOOD SAFETY